Co roku w badaniach rynku i opinii bierze udział ponad 10 mln respondentów. Dzięki procedurom obowiązującym od ponad 20 lat w naszej branży zapewniamy pełną anonimowość i poufność udzielonych nam informacji oraz kompleksową ochronę przekazywanych danych osobowych. Wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest kolejnym etapem ewolucji branżowych schematów postępowania w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, które zyskały obecnie formę kompleksowego projektu Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ochrony i przetwarzaniadanych osobowych w badaniach rynku i opinii, spełniającego najostrzejsze wymogi rozporządzenia.


WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Co roku w badaniach rynku i opinii bierze udział ponad 10 mln respondentów. Dzięki procedurom obowiązującym od ponad 20 lat w naszej branży zapewniamy pełną anonimowość i poufność udzielonych nam informacji oraz kompleksową ochronę przekazywanych danych osobowych. Wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest kolejnym etapem ewolucji branżowych schematów postępowania w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, które zyskały obecnie formę kompleksowego projektu Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ochrony i przetwarzaniadanych osobowych w badaniach rynku i opinii, spełniającego najostrzejsze wymogi rozporządzenia.

ZGŁOŚ SWOJE UWAGI


dotyczące Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych w badaniach rynku i opinii (RODO). Uzupełnij tabelę według wzoru zgłaszania uwag, który znajdziesz tutaj.

Uzupełnioną tabelę należy przesłać na adres kodeks@ofbor.pl w terminie do 31.12.2019 r.


DOKUMENTY,
do których odwołują się zapisy Kodeksu