Zagrożenia rozwoju technologii – społeczeństwo nadzoru i koniec demokracji jaką znamy?

Eksperci są zgodni co do tego, że rewolucja technologiczna i transformacja cyfrowa oprócz wielu szans, stawia przed nami też szereg wyzwań. Sztuczna inteligencja, choć otwiera przed ludźmi szereg możliwości, może stanowić zagrożenie dla demokracji i prywatności.

Technologia i sztuczna inteligencja mogą służyć jako narzędzia kontroli. Kontrola, która jest coraz bardziej wywierana przez technologię, popychając do ekstremum to, co zostało nazwane erą kapitalizmu nadzoru. Kapitalizm nadzoru to monetyzacja danych zebranych poprzez monitorowanie ruchów i zachowań ludzi w Internecie i w świecie fizycznym, używana do różnych celów. Wiele firm sprzedaje również dane klientów zebrane za pośrednictwem różnych kanałów nadzoru partnerom i innym stronom trzecim.

Niepokojący dowód na możliwości takiego zastosowania technologii dają Chiny. Chiński rząd opracował nowe narzędzia technologiczne do ścisłej kontroli ludzi, co służyć miało tłumieniu niepokojów społecznych poprzez identyfikację protestujących osób. Chiny w dużym stopniu polegają na technologii i algorytmach uczenia maszynowego.

Wielkie korporacje odgrywają w tym procesie dużą rolę. Dzięki danym uzyskanym z działań klientów online, firmy mogą teraz wykorzystywać sztuczną inteligencję do przewidywania i kierowania do kogo reklamować dany produkt, aby jednocześnie zwiększyć szanse sprzedaży i skuteczność działań marketingowych, zmniejszając ogólne koszty marketingu. Dane te mogą być jednak używane do złych celów, takich jak nadzór behawioralny i sprzedawanie personalnych informacji.

Jak społeczeństwo i technologia wpływają na biznes?

Chyba nikt z nas nie chce żyć w cyfrowej dyktaturze. Jednak bezwzględne demonizowanie rozwoju technologicznego jest błędem. Wpływ sztucznej inteligencji na stan demokracji może przybierać różne twarze. Sztuczna inteligencja może pomóc agencjom rządowym w rozwiązywaniu złożonych problemów sektora publicznego. Sztuczna inteligencja pomaga rządom automatyzować żmudne zadania i umożliwiać przełomowe badania naukowe. To od nas zależy, jak transformacja cyfrowa będzie użyta w społeczeństwie.