Kluczowa metoda kontroli jakości spawów – badanie wizualne VT

W przemyśle spawalniczym badanie wizualne VT jest podstawową techniką oceny jakości połączeń spawanych. Jako jedna z najprostszych, ale zarazem najskuteczniejszych metod kontroli, badanie okiem nieuzbrojonym lub uzbrojonym umożliwia szybką identyfikację potencjalnych wad i nieprawidłowości. Poznaj istotę tej podstawowej metody nieniszczących badań materiałów, odkryj także jej główne rodzaje i zastosowania.

Pierwszy krok w kontroli jakości – oględziny wizualne

Zanim zastosuje się bardziej zaawansowane metody badawcze, przeprowadza się badanie wizualne. Jest ono przewidziane na każdym etapie procesu spawania, dzięki czemu możliwa jest tzw. kontrola 100-procentowa. Proces ten obejmuje oględziny spawów okiem nieuzbrojonym lub z wykorzystaniem przyrządów powiększających, takich jak lupy czy mikroskopy, które zwykle nie przekraczają 20-krotnego powiększenia. Kluczowa w badaniu wizualnym jest możliwość szybkiego dostrzeżenia wszelkich nieprawidłowości, takich jak pęknięcia, porowatość czy niedobory wypełnienia.

Badania wizualne spawów i ich rodzaje

W procesie kontroli jakości połączeń spawanych badania wizualne są kluczowym elementem. Możemy wyróżnić dwa główne rodzaje tych badań, każdy z nich ma swoją specyfikę i zastosowanie:

 • Badania wizualne bezpośrednie
  • Są najprostsze do wykonania, ponieważ polegają na bezpośredniej obserwacji badanego obszaru przez inspektora.
  • Przyrządy takie jak lupy, mikroskopy czy endoskopy, choć nie są wymagane, mogą znacząco podnieść skuteczność badania, umożliwiając dokładniejsze zbadanie detali.
  • Często stosowane są do kontroli zewnętrznych powierzchni spawów, gdzie dostęp jest łatwy, a potencjalne wady mogą być szybko zidentyfikowane.
 • Badania wizualne pośrednie
  • Wykorzystywane w sytuacjach, gdzie bezpośredni dostęp do obszaru badanego jest ograniczony lub niemożliwy.
  • Techniki te obejmują użycie aparatury fotograficznej, systemów wideo oraz zaawansowanych narzędzi cyfrowych i zautomatyzowanych systemów inspekcyjnych.
  • Są szczególnie przydatne w przypadku badania wewnętrznych powierzchni spawów lub w obszarach trudno dostępnych, gdzie tradycyjne metody bezpośrednie nie są wystarczające.

Zastosowanie jednej lub drugiej metody badania wizualnego zależy od specyfiki spawu, dostępności obszaru badanego oraz od wymagań określonych przez standardy jakości. Dzięki połączeniu tych metod można uzyskać kompleksowy obraz stanu połączenia spawanego, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia jego wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

Nieniszczące badanie wizualne jest niezbędnym elementem w procesie kontroli jakości w spawalnictwie. Jego prostota, a zarazem skuteczność, sprawia, że jest to pierwszy krok w wykrywaniu wad połączeń spawanych. Zarówno badania bezpośrednie, jak i pośrednie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa spawów, co jest niezwykle ważne w wielu branżach przemysłowych.